ГОЛОВНА

Відновлення Васильковської ГЕС

Проект реабілітації гідроелектростанції дозволить забезпечити надійну експлуатацію гідротехнічних споруд, підвищити потужність гідроелектростанції з одночасним поліпшенням її екологічної та технічної безпеки, а також максимально ефективно використовувати водні ресурси.
Робота по відновленню виведе станцію на якісно новий рівень.

Проект надасть можливість впровадити енергоефективні технології на території Васильківського району Дніпропетровської області та реалізувати енергетичній потенціал данного регіону. Запропонований проект також є екологічно направленим. Вироблена енергія є екологічно чистою, а работа запланованого об’єкта не нестиме школу довкіллю а навпаки, матиме позитивний вплив.

Приблизна вартість будівництва: 5-6 млн грн.