ГОЛОВНА

Індустріальний парк “Павлоград”

Повна назва: індустріальний парк «Павлоград».
Скорочена назва: ІП «Павлоград».
Назва англійською мовою: industrial park «Pavlograd»

Метою створення ІП «Павлоград» є формування ефективного механізму надання преференцій інвесторам у вигляді підготовлених промислових територій для розміщення об’єктів інноваційної сфери, промисловості, будівництва, логістики та супутнього сервісу, підвищення якості життя населення через поліпшення інвестиційного та інноваційного клімату, забезпечення зайнятості працездатного населення.
ІП «Павлоград» повинен стати дієвим і ефективним механізмом по залученню інвестицій в економіку області, забезпечення сприятливих умов для функціонування і розвитку промислових підприємств, поліпшення інвестиційного іміджу області, забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності території, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до місцевих бюджетів і Державного бюджету України, розвитку сучасної виробничої та логістичної інфраструктури.
Розвиток ІП «Павлоград» гратиме важливу роль в задоволенні потреб вітчизняних та іноземних інвестиційних компаній. На підприємствах – учасниках ІП «Павлоград» працюватимуть переважно жителі міст: Павлограда, Тернівки, Первомайська, Павлоградського, Петропавлівського і Васильківського районів Дніпропетровської області. ІП «Павлоград» буде регіональне значення і впливати на розвиток економіки Дніпропетровського регіону.
Створення ІП «Павлоград» на території Павлоградського району та міста Павлоград дозволить реалізувати ряд завдань в рамках Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 26 вересня 2014 № 561-27 / УІ, зокрема підвищити конкурентоспроможність економіки регіону , а саме:
– Сприяння створенню промислових зон, наукових і технологічних парків;
– Стимулювання інвестиційної діяльності;
– Розвиток інноваційної інфраструктури та ІТ технологій;
– Створення системи стимулів для залучення вітчизняних та іноземних інвесторів в розвиток венчурних інноваційних фірм і проектів;
– Розвиток інфраструктури, в тому числі інженерної;
– Стимулювання розвитку небазових галузей з метою диверсифікації економіки регіону;
– Створення нових робочих місць.
Конкурентними перевагами індустріального парку є географічна близькість ринків збуту і трудових ресурсів, транспортна доступність, інтеграція декількох видів транспорту, забезпеченість енергетичними ресурсами, спрощений порядок проходження резидентами адміністративних та дозвільних процедур, близькість житла і соціальної інфраструктури, можливість розширення виробництва, передові інженерні рішення, і інше .